top of page

Kullanım Koşulları

Kişisel Marka Akademisi ve www.kisiselmarkaakademisi.com altındaki hizmetler (birlikte kısaca “Kişisel Marka Akademisi") kullanımınız, ziyaretiniz ve Kişisel Marka Akademisi'ne üyeliğiniz Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası’ndaki koşullara tabiidir.

 1. Kişisel Marka Akademisi'ni kullanarak, ziyaret ederek Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası’nı kabul etmiş sayılıyorsunuz.

 2. Kişisel Marka Akademisi'ni ziyaret ederken ve kullanırken Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası’na, tarafımızdan yayınlanan ve yayınlanacak olan diğer her türlü kullanım koşulu ve politika ile  Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına uygun davranmalı, diğer kullanıcı ve üyelerin Kişisel Marka Akademisi'ni kullanmasını engelleyecek ya da zorlaştıracak veya veritabanları ya da sunucuları bozacak veya işlemez hale getirecek eylemlerde bulunmamalısınız.

 3. Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası’na aykırı hareket etmeniz, Kişisel Marka Akademisi'yi kullanırken verdiğiniz bilgilerin hatalı veya gerçeğe aykırı olması, Kişisel Mark a Akademisi'ni kötü niyetli şekilde kullanmanız veya Kişisel Marka Akademisi'nin gerekli görmesi halinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin Kişisel Marka Akademisi'ni kullanmanızı engelleyebilir. Bu eylemleriniz karşısında ayrıca hukuki yollara başvurma hakkımız saklıdır.

 4. Kişisel Marka Akademisi'nde yer alan fotoğraf, tarif, metot, kod, program, işleyiş tasarım, logo, resim, yazı dahil olmak üzere tüm içerikler ile kisiselmarkakademisi.com alan adı, alt alan adları ve tüm sayfalara ilişkin tüm fikri ve sınai mülkiyet haklar Kişisel Marka Akademisi'nin ait olduğu brandyMe Kişisel Marka Danışmanlığı’na (“biz”, “tarafımız”, “bizim”) aittir veya tarafımızdan bunların kullanımına ilişkin olarak hak sahiplerinden kanunlara uygun şekilde lisans alınmıştır. Bu nedenle; söz konusu içerikler bizden yazılı izin alınmaksızın hiçbir surette kullanılamaz, yayınlanamaz, işlenemez, çoğaltılamaz, yayılamaz, temsil suretiyle faydalanılamaz, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletilemez. Aksi halde; tüm hukuki ve cezai işlemleri başlatma ve taleplerde bulunma haklarımız saklıdır.

 5. Kişisel Marka Akademisi'nin virüs ve sair zararlı içerik barındırmaması için azami gayret sarf etmekle birlikte teknik sorunlar yaşamanız veya diğer nedenlerle cihazlarınıza virüs geçmesi veya herhangi bir zarara uğramanız halinde, cihazlarınız veya programlarınızın hasar görmesinden ve uğrayacağınız diğer zararlardan dolayı  sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Bu zararlara uğramamak için gerekli önlemleri almanızı öneriyoruz.

 6. Sebebinin ne olduğuna bakılmaksızın yaşanabilecek herhangi bir veri kaybı durumunda, sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Kaybolan verilerin yeniden girilmesi sizin sorumluluğunuzdur. Bu sebeple; verilerinizi korumak üzere kendi önlemlerinizi almanızı öneriyoruz.

 7. Kişisel Marka Akademisi'ni ve Kişisel Marka Akademisi'ndeki ürün ve hizmetlerin yapısını size önceden bildirmeksizin dilediğimiz zaman değiştirebilir, geçici veya kalıcı olarak sonlandırabiliriz.

 8. Kişisel Marka Akademisi'nde yer alan içerik, hizmet, imkan ve diğer unsurların yayınının devamlılık arz etmesine önem gösteriyoruz. Ancak yayının ve/veya Kişisel Marka Akademisi üzerinden sunulan hizmetlerin kesintisiz olacağına dair garanti vermiyoruz.

 9. Kişisel Marka Akademisi'ndeki yenilikler, kampanyalar ve diğer konulardaki reklam ile duyurulardan haberdar olmak istiyorsanız www.kisiselmarkaakademisi.com’a abone olabilirsiniz.

 10. Verilerinizi saklama konusunda azami özeni göstereceğiz. Ancak verilerinizi sakladığımız sisteme izinsiz girilmesi, sistemin işleyişinin bozulması veya değiştirilmesi suretiyle bilgilerinizin elde edilmesi, değiştirilmesi veya silinmesi halinde herhangi bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır.

 11. Kişisel Marka Akademisi'ne, Kişisel Marka Akademisi'nde yer alan reklamlara veya tanıtım postalarımıza üçüncü kişilere ait internet sitelerine ilişkin bilgi ve linkleri dahil edebiliriz. Bu linklere tıklayarak diğer internet sitelerine girmeniz halinde, söz konusu internet siteleri ya da bu internet sitelerinin uygulamaları kontrolümüz altında olmadığından bunlar için bu Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası geçerli olmayacaktır. Bu nedenle; link verilen internet siteleri ve uygulamaları ziyaret etmeniz halinde bunların kullanım şartları ve gizlilik politikalarını da gözden geçirmenizi öneriyoruz.

 12. Size daha iyi ve daha kişiselleştirilmiş bir hizmet sunabilmek için Kişisel Marka Akademisi'nde bulunduğunuz süre boyunca cihazlarınıza çerezler, site kullanım  verilerini analiz etme amaçlı javascript kodları veya benzer iz sürme verileri yerleştirilebilir. Ancak bunlar basit metin dosyalarından ibaret olup; kimlik ve başkaca özel bilgi içermez.

 13. Kişisel Marka Akademisi'ni kullanırken doğrudan paylaştığınız eposta adresi, ad ve soyad, şirket bilgisi ve benzeri tüm verileri topluyor ve ürünlerle hizmetleri sunabilmek için gereken süreyle saklıyoruz.Kişisel Marka Akademisi'ni kullanırken otomatik olarak IP adresiniz, ziyaret ettiğiniz sayfalar ve benzeri log bilgileri ve benzeri verileri anonim olarak saklıyoruz. Otomatik olarak topladığımız verilerden IP adresinizi kanuni süre, diğerlerini ise hizmetlerimiz için gerektiği süre boyunca saklıyoruz.

 14. Veri sorumlusu olarak kişisel verilerinizi, Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası’nın ifasını sağlamak, size daha iyi ve kişiselleştirilmiş bir hizmet sunmak, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (kısaca “KVKK” olarak anılacaktır.) başta olmak üzere diğer ilgili mevzuat hükümlerinden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla işliyoruz.

 15. irem.sefa@brandyme.co adresimize eposta göndererek kişisel verilerinizle ilgili;a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

 16. Yürürlükte olan mevzuat çerçevesinde yetkili makamlardan usulüne uygun talep gelmesi halinde kişisel bilgilerinizi bu makamlarla paylaşmakla yükümlüyüz.

 17. Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası’ndan kaynaklanacak uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak ve İstanbul Merkez Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

 18. Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası, Kişisel Marka Akademisi tarafından size herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın güncellenebileceğinden Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası’nı Kişisel Marka Akademisi'ni her kullandığınızda gözden geçirmenizi öneriyoruz.


Kişisel Marka Akademisi Kurucusu

İrem Sefa Yayımlar

bottom of page